Welkom

Advies Coronavirus

Ons advies aan NBSM-leden, masseurs en masagepraktijken i.v.m. het corona-virus:

In eerste instantie hadden we masseurs, cursisten en oud-cursisten geadviseerd om te masseren met verhoogde hygiënische maatregelen. Maar het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen om besmetting en verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Hoe zwaar en moeilijk het ook valt, is ons advies nu om de komende 2-3 weken niet meer te masseren en de praktijk te sluiten. Met het uitoefenen van massages is het onmogelijk om geen fysiek contact te hebben. 

Iedereen kan het virus bij zich hebben zonder daar al klachten van te hebben. De artsen en zorgverleners hebben het al enorm zwaar. 

De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en onze medemens staat op nummer één! Blijf gezond allemaal, en laten we met z’n allen hieraan werken! We hopen dat we dit met z’n allen snel te boven komen!

De Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs.

De NBSM is één van Nederlands grootste brancheorganisaties op sportverzorging- en massagegebied.

De NBSM is zich heel erg bewust van de hoge kwaliteitseisen van de huidige maatschappij.
Om zich te kunnen aansluiten bij de NBSM dient men een opleiding gedaan te hebben aan een door de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportverzorging en -massage) erkend opleidingsinstituut. Pas na het het behalen van het examen afgenomen door het N.E.S.M. (Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage) kan men zich inschrijven bij de NBSM.

Ter borging en optimalisatie van de opgedane kennis en kunde biedt de NBSM een scala van mogelijkheden. Hierdoor ondersteunt de NBSM de professionele & de club-sportverzorger/ masseur.

De NBSM bied regelmatig goede bij- en nascholing aan.

Waarom kiest u als cliënt voor een door de NBSM erkende sportverzorger / masseur

Iedereen kan zich zonder enige vorm van opleiding uitgeven als masseur. Het beroep van masseur is geen beschermd beroep.

  • Geregistreerde sportverzorgers / masseurs bij de NBSM hebben een gedegen opleiding doorlopen en behaald.
  • De NBSM heeft een klachtenregeling.
  • De NBSM heeft een tuchtreglement.