Corona Maatregelen – V.O.S. Opleidingen

update 14-10-2020: er wordt door de overheid gewerkt aan een wetswijziging om het dragen van mondkapjes te verplichten in openbare ruimten. Wij adviseren echter om per direct de mondkapjesplicht in te voeren: Iedereen (zowel cursisten als docenten) dienen verplicht een mondkapje bij zich te hebben. Bij de theorie als de cursisten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten is (nog) geen mondkapje vereist, maar mag wel natuurlijk. Bij de praktijklessen is iedereen verplicht een mondkapje te dragen; evenals in de hal, kantine of verplaatsen/lopen in het lesgebouw.

update 29-9-2020: er is een registratieplicht van cursisten die deelnemen aan een cursus: naam, emailadres en telefoonnummer en de dag en tijd dat de cursist op de cursus aanwezig is. Dit zal niet echt een aanpassing geven, omdat de opleiders altijd al de cursisten registreerden.

update 15 juni 2020: De V.O.S. Opleidingsinstituten zijn erg blij dat de lessen weer hervat kunnen worden vanaf 15 juni 2020. Hiervoor heeft de N.B.S.M. een adviesbeleid gemaakt in samenwerking met andere branche-organisaties en maatregelen getroffen i.v.m. het corona-virus, om op een veilige en verantwoorde manier, cursussen en opleidingen te kunnen organiseren, en om besmetting te voorkomen van cursisten en docenten.

De N.B.S.M. is de Brancheorganisatie van Sportverzorgers en -Masseurs en geeft de erkenningen af aan de V.O.S. Opleidingsinstituten voor de massageopleidingen en massagecursussen.

Het V.O.S.-Opleidingsinstituut laat alleen die cursisten toe op de lessen, waarvan het instituut met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doet het V.O.S. Opleidingsinstituut aan de hand van een (telefonische) triage / gezondheidscheck. Daarnaast heeft het V.O.S. Opleidingsinstituut aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne, en heeft het instituut mogelijk het aantal cursisten dat zij toelaten tijdens de cursussen, aangepast i.v.m. de 1,5 meter-regel.

In het op deze pagina te downloaden NBSM Adviesbeleid voor V.O.S. Opleidingen staat een omschrijving van:
1. Communicatie.
2. Gezondheidscheck.
3. Wat vraagt het V.O.S. Opleidingsinstituut van de cursisten?
4. Maatregelen van het V.O.S. Opleidingsinstituut waar de docenten voor zorgen.
5. V.O.S. Opleidingsinstituut – voorzorg maatregelen – algemeen.
6. V.O.S. Opleidingsinstituut – maatregelen met betrekking tot de lesruimte.
7. Behoort u tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM?

De N.B.S.M. en alle V.O.S. Opleidingsinstituten kijken er naar uit om de cursussen en opleidingen weer veilig te kunnen verzorgen!

En ons aller wens: Denk na, denk om elkaar en blijf gezond!