Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

U dient in het bezit te zijn van het diploma Klassieke Massage of Sportmassage. Behaald bij een door de VOS erkende opleiding. 

Indien u in het bezit bent van een ander diploma beslist het bestuur van de NBSM of u lid kunt worden.

U kunt hier het aanmeldingsformulier lidmaatschap NBSM downloaden; deze invullen en ingevuld mailen naar het secretariaat (info@nbsm.info) . Op dit moment is er een ledenstop.

De contributie bedraagt € 37,50 per jaar.
Als lid kunt u mee profiteren van de Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering. Per 1-1-2023 is er geen collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverkering meer mogelijk via de NBSM.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari – 31 december.

Opzegging lidmaatschap:  Schriftelijk een maand voor einde looptijd, dus vóór 1 december. Beëindiging van het lidmaatschap is altijd per 31 december. Heeft u op 1 december de contributie niet betaald en niet opgezegd dan kan het bestuur uw lidmaatschap na 31 december beëindigen.

NBSM-schildje
U kunt alleen het NBSM-schildje met het kwaliteitszegel van de NBSM bestellen:
– als u NBSM-lid bent; of
– als u een NESM-diploma sportmassage heeft met een geldige licentie; of
– als u een erkend VOS-instituut bent.
U kunt het schildje bestellen door een mail te sturen naar info@nbsm.info met uw verzoek, uw naam + uw adres en vergezelt van een foto van uw geldige NESM-licentie.
Daarna ontvangt u bij akkoord een mail met het verzoek om € 13,00 over te maken, en zal vervolgens het schildje naar uw adres verzonden worden.