Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

U dient in het bezit te zijn van het diploma Klassieke Massage of Sportmassage. Behaald bij een door de VOS erkende opleiding.

Indien u in het bezit bent van een ander diploma beslist het bestuur van de NBSM of u lid kunt worden.

U kunt hier het aanmeldingsformulier lidmaatschap NBSM downloaden; deze invullen en ingevuld mailen naar het secretariaat.

De contributie bedraagt € 37,50 per jaar.
Als lid kunt u mee profiteren van de Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering.

Tegelijk met uw inschrijving maakt u het bedrag van € 37,50 over naar:
NL47 INGB 0009400414 t.n.v. Nederlandse Brancheorganisatie v. Sportverzorgers en Masseurs o.v.v. [uw naam] en [lidmaatschap NBSM].

Indien u ook het NBSM-schildje met het kwaliteitszegel van de NBSM besteld heeft maakt u € 13,00 extra over.

U kunt aspirant lid worden van de NBSM tijdens uw opleiding Sportmassage van een VOS erkende opleiding. Uw aspirant lidmaatschap is alleen geldig tijdens de duur van de opleiding.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari – 31 december.

Opzegging:  Schriftelijk een maand voor einde looptijd.