Welkom

Update m.b.t. Coronavirus

Laatste update 25 februari 2022: Alle massages, cursussen en opleidingen kunnen weer gegeven worden, we adviseren nog wel met in achtneming van de algemene hygiënemaatregelen:
– De gezondheidscheck handhaven.
– Waar nodig gepaste afstand, de 1,5 meter is geen noodzaak meer.
– Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Wel vragen we iedereen een mondkapje bij zich te hebben, uit respect voor de eventuele privé-omstandigheden van een medecursist/masseur/cliënt!
——————————————————————————————————-
Denk na, denk om elkaar, zorg voor elkaar en voor jezelf en blijf gezond!
En: … heb je klachten: laat je testen, en blijf thuis!


zie de update voor de masseurs + de update voor de opleidingen

De Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs.

De NBSM is één van Nederlands grootste brancheorganisaties op sportverzorging- en massagegebied.

De NBSM is zich heel erg bewust van de hoge kwaliteitseisen van de huidige maatschappij.
Om zich te kunnen aansluiten bij de NBSM dient men een opleiding gedaan te hebben aan een door de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportverzorging en -massage) erkend opleidingsinstituut. Pas na het het behalen van het examen afgenomen door het N.E.S.M. (Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage) kan men zich inschrijven bij de NBSM.

Ter borging en optimalisatie van de opgedane kennis en kunde biedt de NBSM een scala van mogelijkheden. Hierdoor ondersteunt de NBSM de professionele & de club-sportverzorger/ masseur.

De NBSM bied regelmatig goede bij- en nascholing aan.

Waarom kiest u als cliënt voor een door de NBSM erkende sportverzorger / masseur

Iedereen kan zich zonder enige vorm van opleiding uitgeven als masseur. Het beroep van masseur is geen beschermd beroep.

  • Geregistreerde sportverzorgers / masseurs bij de NBSM hebben een gedegen opleiding doorlopen en behaald.
  • De NBSM heeft een klachtenregeling.
  • De NBSM heeft een tuchtreglement.